Sunday, November 25, 2007

Wow Kabuhi Daw Life

Ti! Ti! Naano na kamo da? Ari ko di subong gapamuyoko. Naga type sang mga tinaga kag kataga nga waay dire waay didto!
Tikal Butig?
Ano guid bala? Maano ka guid bala? Mabato ka sa akon?
Nanoman. Waay man gale. Hasta tikal man lang gale.
Gapang hangkat ko di away kay ako isa ka hangaway
nga naga pasaway kag naga saway sa mga lin-ay
nga dalagko ang ....
eh kaksun ta na lang na ah. Base bala ma dakpan ta de bala haw!

Ah ti mayo ni mga abyan!

Tinikal lang ko dire ah.
Kung kaisa ma binutig man.

Balo naman kamo sang hampang nga na ah.

Tikal Butig?
Amo na ang pamangkot!