Saturday, April 12, 2008

Istorya Inaswang

Isa sa mga pirme namun guinahimo sang gamay pa kami amo ang pag storyahanay sing inaswang.
Basta gani mag brownout na sa balay, sa gab-i, kami nga mga mag ulotod, pagkatapos panyapon, mangayo na storya inaswang sa amon nga iloy. Nami nga daan istoryahanay sang mga kululbaan, labi na guid kay ka dulom dason ang mabati-an mo lang ang sirom sirom sa gwa sang balay. Ti, siyempre, ang iloy namon ma sugod man na sa storya dayon eh. Kag kami nga mga mag ulotod ga libot na sa iya dayon sa sala kag mamati.
Kung kaisa, kung maglapit na na ang sirom, dasun kapoy na kami hampang upod sang iban man nga mga bata sa tupad balay, ma tipon man kami na sa kilid dalan kag mag tinikal sg mga istorya nga inaswang. Asta na na tawgon sang amon mga guinikanan ang amon istoryahanay. Dasun, siyempre, kung mapuli na gani ang isa, pahugon na sa nga may bagat na sa dalan pakadto sa ila balay.
Sa dason ko guro nga mga ibutang dire sa blog ang mga istorya namon nga mga inaswang.

Halong sa bagat.