Monday, November 17, 2008

The Legend of Kan-laon

Pagbayaw kay Kan-laon

Sa dalan sang tini-on

May naga

Dagu-ob ..
dagubdob ...
gangurob nga tingog


"Akon ang Karun!" siling ni Kan-laon.
"Sadto pa ina..." sabat ni Yawa. "Na-ano ka? Guin labyan ka na ya ni Tini-on!"
"Gani." pusnga ni Kan-laon. "Ang karon na lang akon. Ang subong ila. Ang bwas ..."
Waay na guin patapos ni yawa si Kan-laon."Abi abyan, aton aton na lang na 'ya."
"Ang bwas?" mangkot ni Kan-laon.
"Ang sabat sa bwas." Ambit sang Suta ni Kan-laon, nga nagtuhaw sa likod sang isa ka arraal nga bato nga pula kag itom.
Si yawa nag yuhom lang kag nangilay kay Kan-laon, "Ay, ti. Huo."

No comments:

Post a Comment